Απάντηση στο: Αξιολόγηση ΣΕΔ

Αρχική Σελίδα Συζητήσεις ΣΕΚΑΣΕ Forum Αξιολόγηση ΣΕΔ Απάντηση στο: Αξιολόγηση ΣΕΔ

#1686
stavros-b
Συμμετέχων

Γενικά νομίζω πως κάθε Εταιρεία καλείται να επιλέξει εάν θα αναθέσει σε τρίτο αξιολογητή την αξιολόγηση αυτή, ή θα την διενεργήσει εσωτερικά. Αν συμβαίνει το πρώτο ο αξιολογητής θα ακολουθήσει δική του διαδικασία. Αν συμβαίνει το δεύτερο, τότε το πρώτο που πρέπει να απαντηθεί νομίζω, είναι ποιος θα αναλάβει την αξιολόγηση αυτή. Σίγουρα θα πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητη μονάδα και να διαθέτει την τεχνογνωσία να το κάνει. Στη συνέχεια θα κληθεί να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα αξιολόγησης βάσει των όσων προβλέπει νόμος (παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4706/2020) για τις περιοχές του ΣΕΔ (ΣΕΕ, σύγκρουση συμφερόντων, Πολιτική Αποδοχών και μηχανισμοί επικοινωνίας με τους μετόχους) εξαιρουμένων των περιοχών του ΣΕΕ που έχουν αξιολογηθεί. Ωστόσο το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα follow up για τυχόν αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση του ΣΕΕ.