Επικοινωνία

Για κάθε επικοινωνία σας με τον ΣΕΚΑΣΕ, χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα:

    Στην διάθεση σας είναι και το ακόλουθο e-mail του Συνδέσμου: sekase.asco@gmail.com