ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) είναι το επίσημο σωματείο στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα. Ο κύριος σκοπός του είναι να προάγει και να διαδώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και να ενισχύσει το ρόλο των Υπευθύνων αυτής, στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. ​
Διαβάστε περισσότερα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
To ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα Μέλη του Συνεχή ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Διαβάστε περισσότερα
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ICA
To ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα Μέλη του πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ICA με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους για τα μέλη του ΣΕΚΑΣΕ.
Διαβάστε περισσότερα