Διοικητικό Συμβούλιο

Michel Montbertrand, Πρόεδρος

Ο κ. Michel Montbertrand έχει ειδίκευση και σημαντική εμπειρία στους τομείς Νομικής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι μέλος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Σήμερα κατέχει τη θέση του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, AML Officer & Αναπληρωτή DPO στην Groupama Ασφαλιστική.

Προηγουμένως, κατείχε τη θέση του Διευθυντή της Νομικής υπηρεσίας, Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελεγκτή του Ομίλου ALD Automotive – Societe Generale. Κατείχε επίσης στο παρελθόν τη θέση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Sogecap Insurance του Ομίλου Societe Generale και συνεργάστηκε με το Υπουργείο Μεταφορών και τη Δικηγορική Εταιρεία Karatzas & Partners ως δικηγόρος. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι και στο Στρασβούργο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στο Εταιρικό Δίκαιο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Κατέχει επίσης επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης από τον οργανισμό TUV Austria και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά.


Πέρη Κάτανα, Α’ Αντιπρόεδρος

Η κα Πέρη Κάτανα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) από το 2020. Διαθέτει 8ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της κανονιστικής συμμόρφωσης με εξειδίκευση στον τηλεπικοινωνιακό και ασφαλιστικό κλάδο. Από το 2014 είναι Senior Compliance & Risk Specialist στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΤΕ. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LLM) στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University of London (Queen Mary). Έχει λάβει τον τίτλο του Certified Fraud Examiner (CFE) από το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE) καθώς και Πιστοποίηση «International Advanced Certificate in Compliance with distinction» από το International Compliance Association (ICA).
Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχει λάβει πλήθος πιστοποιήσεων στην κανονιστική συμμόρφωση, στη διαχείριση εταιρικών κινδύνων, στη διερεύνηση υποθέσεων απάτης καθώς και στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξύ άλλων, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Frankfurt School of Finance and Management, καθώς και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.
Επιπλέον είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχει διδάξει μαθήματα ποινικού δικαίου/ποινικής δικονομίας σε προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.


Νίκος Μαρκόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος

Ο κ. Νίκος Μαρκόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ασφαλιστικό όμιλο, με πολυετή εμπειρία στα σχετικά θέματα. Έχει ασκήσει δικηγορία σχετική με εμπορικές, εργατικές, ασφαλιστικές διαφορές καθώς και ιατρική ευθύνη. Από το έτος 2009 εργάζεται ως έμμισθος δικηγόρος στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος MSc του Alba Graduate Business School στην ασφαλιστική δραστηριότητα και στη διαχείριση κινδύνων. Κατέχει επαγγελματική πιστοποίηση του ΑΣΟΕΕ/ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο καθώς και πιστοποιήσεις στην κανονιστική συμμόρφωση από το ΕΚΠΑ, DPO από την Tuv Austria, CFE από την ACFE. Διαθέτει εμπειρία ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και τη Νομική Βιβλιοθήκη. Είναι μέλος του ΣΕΚΑΣΕ από ιδρύσεως.


Ζέφη Νικολάου, Γενική Γραμματέας

Η κα Ζαφειρώ (Ζέφη) Νικολάου είναι μέλος του ΣΕΚΑΣΕ από ιδρύσεως, και διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε διάφορους τομείς της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ξεκινώντας την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1986 από το Υπουργείο Οικονομικών, προσλήφθηκε το 1989 στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου εργάστηκε σε σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες. Το 1999 (συγχώνευση της πρώην ΕΚΤΕ με την ΕΤΕ) εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και επί σειρά ετών διετέλεσε στέλεχος χορηγήσεων στο Δίκτυο Καταστημάτων, αποκομίζοντας εκτεταμένη εμπειρία στα χρηματοπιστωτικά θέματα. Από το 2011, και πάντα από ανώτερες διοικητικές θέσεις, έχει εργαστεί πάνω σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος στις Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου. Από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχοντας αποκτήσει πλούτο γνώσεων και εμπειρίας στην Κανονιστική Συμμόρφωση, ηγείται έργων ethics & compliance σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Εκ παραλλήλου, εργάστηκε, στο παρελθόν, ως Δημοσιογράφος (θέματα πολιτικής και πολιτισμού) σε εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Έχει κάνει σπουδές στη Δημοσιογραφία, και είναι κάτοχος πτυχίου στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΑΠ) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημοσιογραφία-Επικοινωνία, με εξειδίκευση στην Corporate Communication (OUC).

Η κα Νικολάου είναι Πιστοποιημένη Ελέγκτρια υποθέσεων Απάτης (CFE), ενώ κατέχει Πιστοποιήσεις και στο Customer Service Manager (CFSE), στο Compliance (ΕΚΠΑ) και στο Anti-Money Laundering (ΕΚΠΑ).

Πέραν από μέλος του «Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος» (ΣΕΚΑΣΕ), είναι μέλος του Διεθνούς Επαγγελματικού Ινστιτούτου «Association of Certified Fraud Examiners» (ACFE) και μέλος της «Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ» (ΕΛΑΜ). Επίσης, παραμένει ενεργό μέλος της «Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς» (ΔΔ-Ε), έχοντας διατελέσει Γενική Γραμματέας σε προηγούμενο Δ.Σ. της οργάνωσης.

Διδάσκει, δημοσιεύει και εκφέρει δημόσιο λόγο πάνω σε θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, χρηστής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής.


Δημήτρης Μπιζάνος, Ταμίας

Ο κ. Δημήτρης Μπιζάνος είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Διαθέτει μια σημαντική και ιδιαίτερα διαφοροποιημένη εμπειρία, άνω των 25 ετών, σε θέματα Συμμόρφωσης, Επενδύσεων καθώς και ζητήματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ιδρύματος Πληρωμών Ria Payment Institution EP. SAU ενώ έχει διατελέσει Υπεύθυνος ΞΧ/ΧΤ & MLRO της Praxiabank A.E., Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης-Εσωτερικού Ελέγχου και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Asset Wise Capital Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Βοηθός Νομικού Συμβούλου Γενικής Γραμματείας Διοίκησης Ομίλου στην Eurobank Τράπεζα A.E., και κατείχε καίριες θέσεις στις: Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Αττικής Κερδώος Ερμής Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ο κος Μπιζάνος έχει πτυχίο MSc. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης, επαγγελματικές πιστοποιήσεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση και την αντιμετώπιση περιπτώσεων ΞΧ/ΧΤ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Chartered Institute for Securities and Investments (Ηνωμένου Βασιλείου) καθώς και πιστοποίηση επενδυτικού συμβούλου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Αντώνης Δραμυτινός, Μέλος

Ο κ. Αντώνης Δραμυτινός είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ). Κατέχει πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί ως Enterprise Risk Manager στη Wind Hellas και διαθέτει πολυετή εμπειρία Εσωτερικού Ελεγκτή & Compliance Officer στον Όμιλο ΟΤΕ με διεθνή εργασιακή εμπειρία σε Γερμανία, Ολλανδία, Κροατία, Αυστρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Αλβανία.
​Επιπλέον, κατέχει τις πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) & Εσωτερικού Ελεγκτή για την Διαχείριση Κινδύνων (CRMA), από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, πιστοποίηση Ελεγκτή Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA) από το ISACA και είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής κατά της Απάτης (CFE), από το Διεθνές Ινστιτούτο κατά της Απάτης. Διαθέτει πιστοποίηση ICA από το Διεθνή Οργανισμό Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Πιστοποίηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδικευμένες Πιστοποιήσεις Ερευνητή κατά της Απάτης (ACFI & CFI), από το Frankfurt School of Finance & Management σε συνεργασία με τη Deutsche Telekom. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και έχει βασική γνώση Γερμανικών.


Σοφοκλής Καραπιδάκης, Μέλος

Ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης είναι ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην Μυτιληναίος Α.Ε.
Πριν από αυτό το ρόλο κατείχε διάφορες θέσεις στην Siemens Ελλάδος καθώς και στην Siemens Γερμανίας στο Μόναχο ως Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) από το 2007 έως το 2018 και ως υποδιευθυντής περιφερειακής στρατηγικής και ανάπτυξης από το 2001 έως το 2007. Πριν από αυτά διετέλεσε για πέντε έτη ως διευθυντής εργοταξίου σε μεσαίας κλίμακας εργοτάξια.

Ο Σοφοκλής είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό διετούς φοίτησης (Master of science) στην Στρατηγική από το Τεχνολογικό Ίδρυμα της Μασαχουσέτης, Massachusetts Institute of Technology (MIT).