Απάντηση στο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αρχική Σελίδα Συζητήσεις ΣΕΚΑΣΕ Forum ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Απάντηση στο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

#1500
popi-p
Συμμετέχων

Για εταιρίες εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑ, ανεξαρτήτως αντικειμένου και δραστηριότητας και υπαγόμενες στις ρυθμίσεις του Ν.4706/2020, περί εταιρικής διακυβέρνησης, θα θεωρούσα ότι εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ.3 του άρθρου 15 του ως άνω νόμου.
Πιο συγκεκριμένα :

“3. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλοντας τα πρακτικά
της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή.”

Ελπίζω τα παραπάνω να είναι βοηθητικά