ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 𝐃𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 & 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 2023

Η Γενική Γραμματέας του ΣΕΚΑΣΕ κα Zafiro (Zefi) Nikolaou, MA, CFE, CFSE συμμετέχει, εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμό μας, στην αξιόλογη και συμπεριληπτική Κριτική Επιτροπή των 𝐃𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 & 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 2023 της BOUSSIAS και του Diversity Charter Greece.

Σχετικά με το diversity, equity and inclusion (DEI) στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και για τα εν λόγω βραβεία, η κα Νικολάου δήλωσε τα εξής:

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οφείλουν να ανταποκριθούν στην παγκοσμίως αυξανόμενη απαίτηση για diversity & inclusion και να συνδιαμορφώσουν εργασιακά περιβάλλοντα όπου θα επικρατήσουν οι έννοιες της ισότητας, της συμπερίληψης και της αίσθησης του ανήκειν.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι Compliance Officers, προάγουν, εξ αντικειμένου, την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των εργασιακών ρυθμίσεων, αλλά και συμβουλεύουν τις Διοικήσεις των εταιρειών/οργανισμών, όπου εργάζονται, για την υιοθέτηση ενός συμπεριληπτικού μοντέλου διακυβέρνησης, το οποίο όχι μόνο θα σέβεται και θα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, αλλά θα την χρησιμοποιεί και ως εφόδιο για την επίτευξη σύγχρονων και καινοτόμων στόχων και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα “Diversity & Inclusion Awards” έρχονται, με τη σειρά τους, να αναδείξουν τις καλές πρακτικές και να επιβραβεύσουν εταιρείες και οργανισμούς που τοποθετούν τα θέματα DΕΙ ψηλά στην ατζέντα τους, καθώς τούτες διαμορφώνουν μια ηθική εταιρική κουλτούρα και συμβάλλουν, δια του παραδείγματος, στην ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού, χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις και στερεότυπα “επιχειρείν”.