Συνεργασία ΣΕΚΑΣΕ και International Compliance Association (ΙCA)

Αγαπητά μέλη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΣΕΚΑΣΕ, στο πλαίσιο της οργανωμένης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα μέλη του και της ανάπτυξης συνεργασιών με διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, προχώρησε στην υπογραφή MoU με τον οργανισμό “International Compliance Association- ΙCA. Η συνεργασία αυτή δίδει τη δυνατότητα στα μέλη του ΣΕΚΑΣΕ, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν ως μέλη στον ICΑ με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να παρακολουθήσει κανείς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει, ενώ παράλληλα ως μέλη του ICA μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών τις οποίες παρέχει στα μέλη του. Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του μέλους του ICA έχει διάφορες διαβαθμίσεις με ανάλογη παροχή υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική για τα μέλη του ΣΕΚΑΣΕ. Για τα προγράμματα του ICA που παρέχονται στην Ελλάδα μέσω συνεργασιών με τοπικούς συνεργάτες-νομικά πρόσωπα, επιδιώκεται η παροχή περαιτέρω ευνοϊκών όρων για τα μέλη του ΣΕΚΑΣΕ. Ακόμη, μέσω της συνεργασίας μεταξύ ΣΕΚΑΣΕ και ICA, προβλέπεται υποστήριξη από τον ICA σε επίπεδο μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε μέλος μας επιθυμεί περαιτέρω ενημέρωση μπορεί να αποστείλει σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου μας.

Με εκτίμηση,