Διαδικτυακό εργαστήριο ΣΕΒ-ΣΕΚΑΣΕ «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: κλειδί για την εταιρική διακυβέρνηση: Μέρος Α’ – Η Κανονιστική Συμμόρφωση»

Ο ΣΕΚΑΣΕ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑΣΥΣΔΙΚ), το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece και τον ΣΕΒ, διοργανώνουν σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων με θέμα «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: κλειδί για την εταιρική διακυβέρνηση».

Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών επιχειρήσεων σχετικά τη θέσπιση ενός επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), ως μέρος ενός σύγχρονου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. Δομούνται ως εξής:
Μέρος Α’ – Η Κανονιστική Συμμόρφωση: Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου (17.30-19.30)
Μέρος Β’ – Η Διαχείριση Κινδύνων: Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 (17.00-19.20) και
Μέρος Γ’ – Ο Εσωτερικός Έλεγχος: Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 (17.00-19.00).

Τα εργαστήρια απευθύνονται κυρίως σε στελέχη εισηγμένων επιχειρήσεων (στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Νομικής Υπηρεσίας, Εσωτερικούς Ελεγκτές κ.ά.), καθώς και σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον μπορούν να συμμετάσχουν  και στελέχη μη εισηγμένων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.